Ga naar de inhoud

Privacyverklaring

Inleiding:

Deze verklaring is van toepassing op iPhone-fotograaf.nl.

Advertentie

Persoonsgegevens die wij verwerken

iPhone-fotograaf.nl verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons heeft verstrekt. Gegevens die iPhone-fotograaf.nl van u nodig heeft of noodzakelijk zijn in het kader van de hieronder omschreven doeleinden en die door iPhone-fotograaf.nl in ieder geval en ten minste worden verwerkt, betreffen:

  • E-mailadres

Verwerkt iPhone-fotograaf.nl ook bijzondere persoonsgegevens?

Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid of een strafrechtelijk verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras. iPhone-fotograaf.nl verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens.

Waarom we gegevens nodig hebben

Wij gebruiken uw gegevens voor de volgende doeleinden:

  • U te kunnen e-mailen

Wij kunnen uw gegevens enkel voor een ander doel gebruiken, dan waarvoor ze oorspronkelijk verwerkt waren, als er tussen beide doelen een nauwe verwantschap bestaat.

Advertentie

Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens?

Bij de verwerking van persoonsgegevens is iPhone-fotograaf.nl gebonden aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving en houdt de ontwikkelingen daarin bij. In dat kader behoudt iPhone-fotograaf.nl zich het recht voor wijzigingen door te voeren in dit privacy statement om de tekst aan te laten sluiten bij de laatste stand van zaken, zoals vermeld onderaan deze privacyverklaring.

Hoe lang we gegevens bewaren

iPhone-fotograaf.nl zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen met anderen/verstrekking gegevens aan derden

iPhone-fotograaf.nl verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Cookies

  • Externe leveranciers, waaronder Google, gebruiken cookies om advertenties weer te geven op basis van eerdere bezoeken van u aan iPhone-fotograaf.nl of aan andere websites.
  • Met advertentiecookies kunnen Google en zijn partners advertenties weergeven aan u op basis van uw bezoek aan iPhone-fotograaf.nl en/of andere sites op internet.
  • U kunt zich afmelden voor gepersonaliseerde advertenties door Advertentie-instellingen te bezoeken. Voor het gebruik van cookies voor gepersonaliseerde advertenties door externe leveranciers kunt u zich afmelden door aboutads.info te bezoeken.

Hoe Google gegevens gebruikt wanneer u sites of apps van onze partners gebruikt

Advertentie

In kaart brengen websitebezoek (openbare gedeelte)

Voor het bijhouden van websitebezoek gebruiken wij Google Analytics-cookies. We hebben een verwerkersovereenkomst gesloten met Google en we maken geen gebruik van andere Google diensten in combinatie met Google Analytics-cookies. IP-adressen worden geanonimiseerd en het delen van gegevens met Google is uitgeschakeld.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft uiteraard altijd de mogelijkheid om al uw, bij ons bekende, persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Hiervoor stuurt u een gespecificeerd verzoek naar iPhonefotograaf@gmail.com.

Beveiliging

iPhone-fotograaf.nl hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens. iPhone-fotograaf.nl heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen teneinde uw persoonsgegevens te beveiligen en te beschermen tegen verlies, wijziging, misbruik of tegen enige (andere) vorm van onrechtmatige verwerking. Iedere persoon die bij iPhone-fotograaf.nl toegang heeft tot persoonsgegevens en/of deze verwerkt, is verplicht tot geheimhouding van die gegevens, voor zover bij wet- of regelgeving niet anders is bepaald. In het geval iPhone-fotograaf.nl gebruik maakt van de diensten van derden, zal iPhone-fotograaf.nl in het kader van de bescherming van persoonsgegevens afspraken maken omtrent de benodigde beveiligingsmaatregelen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

Advertentie

Uw privacy rechten

Wanneer u een verzoek tot inzage, correctie, verzet of verwijdering van uw persoonsgegevens doet, zal iPhone-fotograaf.nl u hierover binnen 5 werkdagen informeren. Dit verzoek kunt u indienen via iPhonefotograaf@gmail.com.

Vragen

Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en dit Privacy Statement kunt u contact met ons opnemen, via iPhonefotograaf@gmail.com.

Dit privacy statement is opgesteld d.d. 22 mei 2018.

error:

Door de site te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op "cookies toestaan" om u de best mogelijke browse-ervaring te bieden. Als u deze website blijft gebruiken zonder uw cookie-instellingen te wijzigen of als u hieronder op "Accepteren" klikt, gaat u hiermee akkoord.

Sluiten